Календар

Защо Коалицията ЗаДаОстанеПрирода е против изграждането на ветрогенератори на определени места, след като произвеждат екологична енергия?

ЗаДаОстанеПрирода не е против ветрогенераторите и твърдо подкрепя развитието на енергията от възобновяеми източници, но тя трябва да се развива с мисъл за опазването на биоразнообразието в защитените територии и зони от Натура 2000. Птиците, прилепите и други животни могат да бъдат много уязвими от ветрогенераторите, особено на места, където се концентрират по време на миграция, през зимата или през размножителния период. Над ветрогенераторите на Калиакра, например, минава единият от двата основни прелетени пътища за мигриращи птици в Европа (Via Pontica и Via Aristotelis). Много от тях летят ниско, перките на генератора ги всмукват като фуния и ги убиват. В момента голяма част от изграждащите се инсталации за производство на енергия от вятъра са по планините и черноморското крайбрежие, които в голямата си част са защитени зони по Натура 2000. При внимателно проучване от страна на инвеститора може да се избере подходящо място, което не е част от Натура 2000 и не влиза в конфликт с опазването на природата. Коалицията смята, че са необходими ясни правила за развитие на вятърната енергетика в България и че докато ги няма е по-добре да има мораториум върху поставянето на ветрогенератори в защитените зони в Натура 2000. Считаме, че интересите и икономичестите изгоди на отделни инвеститори не трябва да се поставят над общонационалните интереси, като опазването на природата и биоразнообразието на България. Ако България не спазва правилата на Натура 2000, най-вероятно ще бъде глобена от Европейския съюз, каквито вече са изгледите в случая с Калиакра.

12120 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    Черно море е изключително богато на биологични видове. В него живеят около 180 вида риба (калкан, цаца, скумрия, попче, кефал и др.) и три вида делфини.
             Планина, обичам те