Календар

Защо е важно да има биоразнообразие?

Под биоразнообразие разбираме всички живи форми на Земята.

Естествените екосистеми осигуряват нашето съществуване, като ни снабдяват с храна, дървесина, чиста вода, защита от наводнения, преработка на хранителни вещества, кислород, лекарства, отмора и много други блага. Ние дотолкова приемаме тези блага за даденост, че ще можем да осъзнаем тяхната важност едва когато ги изгубим. И все пак – според научните доказателства – две трети от тези блага са в процес на намаляване. Загубата на биологично разнообразие е заплаха за планетата равна по важност на промяната в климата, защото когато един биологичен вид изчезне, то е завинаги. Със сигурност може да има краткосрочна полза от изсичането на гора или циментирането на блатни площи. Но стремежът към краткосрочна полза не гледа в бъдещето. Когато строителите погледнат към земя, определена за защитена, те се отнасят към нея като към „прахосана земя”, те не взимат под внимание високите й икономически ползи, които идват от естествените, здрави и силни екосистеми.

Икономическата стойност на биологичното разнообразие става все по-важна за хората. Много бизнеси инвестират в защита на биологичното разнообразие, защото осъзнават, че приходите им пряко зависят от здраво функциониращите екосистеми – например фермерите, хранителната промишленост, дървопреработвателни, хартиени и фармацевтични компании и голяма част от туристическия сектор.

Здравите екосистеми могат да постигнат много за смекчаването на последиците от бедствия като наводнения, суши и урагани.

Използвани са извадки от речта на еврокомисаря по околна среда Ставрос Димас „Натура 2000 – възможност или пречка за развитие”, която можете да прочетете тук:
http://forthenature.org/upload/documents/no-date/SPEECH-08-200_BG_DIMAS.pdf

11215 посещения
         Пирин се нуждае от нас
         
Install Flash player!

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията "За да остане природа в България". Благодарим ви!

  Знаете ли, че..

  Прогнозите са, че плодорони почви ще има до към 2020 г. Изхранването след това на света ще се случи само със сериозна грижа за обработваемите площи, които трябва да останат годни за ползване.
           
  Install Flash player!