Календар

Официално е открит вече ски лифтът до Седемте езера в Национален парк Рила

Чувствайте се поканени... на Ваша отговорност. Снимките са направени преди официалното пускане на лифта в експлоатация.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

11960 посещения

OFF