Календар

Освобождаване на пациенти на спасителния център за диви животни на Зелени Балкани 2009 08 22

Спасителният център за диви животни към Зелени Балкани и дирекцията на природен парк “Витоша” организираха освобождаване в природата на птици, успешно преминали курс на лечение в Центъра.

Събитието се състоя на територията на природен парк “Витоша” на 22 август (събота) на разклона за х. Планинец и хотел Копитото.

Бяха пуснати над 20 птици от видовете керкенез (Falco tinunculus), забулена сова (Asio otus) и бухал (Bubo bubo).

Забулените сови и част от керкенезите са птици, излюпени тази година в Спасителния център от родители “инвалиди”. Те са част от размножителна програма, целяща образуването на двойки от птици, които са с трайни увреждания, останали постоянни обитатели на Центъра, и освобождаване на поколенията им в природата. Двойките се заформиха с пируети във въздуха над София:

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3258 посещения

OFF