Календар

Посещение на Седемте езера на 26.09.2009

Впечатленията ми от последното ми качване на езерата в събота са, че горе почти няма боклуци. Има главно фасове и шлюпки от семки, тоалетна хартия и човешки изпражнения. Забелязахме и няколко огнища. Имаше и монети, хвърлени в Сълзата и в Окото.
Цъфнали водорасли вече има във ВСИЧКИ езера, дори в най-горните. За сравнение - миналата година забелязах такива само в Долното и в Рибното езеро. В самите тях площта, покрита с водорасли, ми се стори по-голяма.

На 10 октомври (събота) предстои посещение на Национален парк Рила, организирано от Зелени Балкани.

Снимки: Елица Стоянова

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

12081 посещения

OFF