Календар

Гнездо на царски орел строят на живо в двора на СУ

Доброволци и служители на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) построиха гнездо на царски орел в реални размери. Това се случи на живо в двора на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Целта на събитието е да привлече вниманието върху световно застрашения царски орел и да отбележи 20-годишнината от началото на Програма LIFE на Европейския съюз. В нетрадиционното събитие се включи и известният певец и актьор Орлин Павлов, който също помогна за построяването на гнездото.

От 2009 г. БДЗП изпълнява проекта LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол”. Това е първия за България LIFE проект. В момента БДЗП изпълнява общо 6 проекта по Програмата.

„Чрез построяването на живо на гнездо на царски орел и поставянето му на такова публично място в центъра на София, искаме да фокусираме вниманието върху нуждата от опазване на нашата природа и предотвратяване на изчезването на застрашени видове като царския орел”, коментира Светослав Спасов, ръководител на Проекта.

Царският орел е един от най-застрашените видове птици в света. У нас са останали 23 размножаващи се двойки, повечето от които са в Сакар и Западна Странджа. В рамките на Проекта за опазване на царския орел и ловния сокол БДЗП изгражда изкуствени гнезда за орлите, като по този начин им помага да намерят нов дом. Сред другите природозащитни дейности за опазване на вида, изпълнявани от БДЗП, са проследяване на орлите със сателитни предаватели, охрана на най-застрашените гнезда, изкуствено подхранване, обезопасяване на опасните ел. стълбове в близост до гнездата и много други.

Гнездото ще остане в двора на Университета 1 месец. То е с диаметър около 1,5 - 2 метра и в естествени условия тежи около 100 – 200 кг.

Тази година се навършват 20 години от приемането на Директивата за местообитанията, която през 1992 г. дава началото на общоевропейската екологична мрежа Натура 2000. Освен това 22 май е и Международен ден на биоразнообразието. Използвайки двата повода, БДЗП организира и презентация в Аулата на Софийския университет. Темата е „За живота, баланса в природата и съвременната природозащита”. Лектор е д-р Стоян Николов – ръководител на най-новия LIFE+ проект на БДЗП „Помощ за египетския лешояд”. На събитието са поканени представители на институциите, бизнеса, неправителствения сектор, медии и студенти.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2964 посещения

OFF