Календар

Излюпи се първото египетско лешоядче за този сезон

Днес се излюпи първото малко египетско лешоядче при една от двойките, наблюдавани в рамките на проект „Помощ за египетския лешояд“ на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Заедно с него идва и нова надежда за драстично намалялата популацията на вида на Балканския полуостров. Историята на неговия живот започва със загнездването на двойката тази пролет в скална ниша в Северна България, веднага след завръщането й от Африка. „Яйцето беше снесено преди 41 дни. През целия период на загнездване и мътене, гнездото беше наблюдавано и пазено от доброволци на БДЗП. Целият ни екип е изключително щастлив и силно се надяваме малкото да има дълъг и пълноценен живот”, сподели д-р Стоян Николов, ръководител на проекта.

До момента заетите гнездови територии в България са 29 – с три по-малко в сравнение с миналата година. Точно затова появата и оцеляването на всяко малко египетско лешоядче е много важно за опазването на този рядък и красив вид. Всяко снесено яйце, излюпено малко и оцелял младеж може да бъде партньор и родител в потенциална бъдеща двойка.
Египетският лешояд е световно застрашен вид, защитен от закона. Последните тридесетина двойки, останали в България са обект на специално внимание за експертите от БДЗП.

Проектът „Помощ за египетския лешояд” цели предотвратяване изчезването на световно застрашеният египетски лешояд в България и Гърция. Проектът обединява 4 партньора от 3 страни: Българското дружество за защита на птиците (БДЗП); Гръцкото орнитологично дружество (HOS), WWF – Гърция, Кралското дружество за защита на птиците на Великобритания (RSPB) и е финансиран от програма LIFE на Европейската комисия и фондация „А.Г. Левентис“. БДЗП е водещата организация.

първото видео от живота на малкото египетско лешоядче

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3341 посещения

OFF