Календар

С успех завърши Големият зелен уикенд - 2012

През изминалия уикенд повече от километър и половина дюни на източния бряг на Поморийско езеро бяха изчистени от инвазивното растение Amorpha fruticosa и други неместни видове.

Почистването се осъществи в рамките на международната доброволческа кампания – Големият зелен уикенд. В кампанията се включиха доброволци от Зелени Балкани и Професионалната гимназия по туризъм „Проф. Асен Златаров” – Пловдив. Официален гост на събитието бе г-жа Милена Ярмова, представител на РИОСВ - Бургас.

Дюните на Поморийско езеро са защитена територия по националното и европейското законодателство, която дава убежище на редица редки растения, включително видове от Червената книга на България. Поради човешка небрежност и незнание, обаче, на дюните край Поморие, а и на много други места у нас, вече растат и няколко особено агресивни растителни вида внесени от Азия и Северна Америка. Чуждоземните растения се разселват много бързо и заплашват да превземат цялото местообитание, унищожавайки местните растителни видове. Ето защо тяхното своевременното изкореняване е приоритетна природозащитна дейност.

За радост на екипа на Зелени Балкани, само в рамките на няколко дни, доброволците успяха да изчистят от инвазивни видове доста голям участък от пясъчната ивица, източно от Поморийското езеро. С още няколко подобни кампании и редовен мониторинг, поморийските дюни имат шанс да запазят естествения си природен облик.

Големият зелен уикенд е международна инициатива, която цели да покаже, че доброволчеството е забавен и много успешен начин да се грижим за околната среда. Тази година в кампанията се включиха 9 европейски страни – България, Румъния, Гърция, Италия, Естония, Франция, Германия, Холандия и Великобритания. Кампанията се осъществява с подкрепата на Фондация Ставрос Ниаркос (SNF), чрез проект на Алианса на доброволците за консервация (CVA).

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1626&cat_id=35

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2705 посещения

OFF