Календар

Обучение по онлайн комуникация за експертите на Коалицията

Постигането на успех в природозащитните кампании далеч не е нужна само екологична експертиза. Ето защо обучението целеше да подпомогне експертите в организациите, членове на Коалицията „За да остане природа“, да използват по-пълноценно социалните медии. Разгледахме по-отблизо фукционирането на Фейсбук, поставянето на цели и подбирането на канали за комуникация, съобразени с начина на разпространение, типовете съдържание и различните му функции, научихме се как да анализираме потреблението и интересите на публиката ни. Разгледахме комуникационни проблеми и примери от предишни кампании.

Обучител: Иван Димитров – съмишленик на опазванеот на природата (активен участник в ЗаВитоша), специалист дигитален маркетинг и медии.
Обучението е част от проект „Участие за природа“ и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. и се състоя на 17 юли 2015.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2444 посещения

OFF