Календар

Тридневно обучение за доброволците по проект 'Участие за природа'

Теми:
1. Представяне на основните положения на Закона за биологичното разнообразие за опазване на видове. Представяне на проблема с препарираните защитени видове. Лектор - Стефан Аврамов

2. Представяне на адаптивното управление за разработване и управление на природозащитни дейности - лектор Владимир Милушев

3. Основни принципи на работа с медиите и организирането на информационни кампании – лектор Нели Найденова

Практическа задача: Разработване на програма за борба с незаконното излагане на препарирани защитени видове по метода на адаптивното управление.

Обучението се проведе на 24-26 април 2015 в рамките на проект "Участие за природа", който се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС "За Земята" и мрежа за гражданско действие "Блулинк" и с финансиране в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 www.ngogrants.bg

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2145 посещения

OFF