Календар

Обсъждане на възможностите и проблемите в механизмите за гражданско участие

По време на дискусията Тома Белев и Павел Антонов представиха аналитичен доклад, анализиращ състоянието на съществуващите практики за представителство на граждани и неправителствени организации в различни институции в държавната и местната власт. Авторите се фокусират върху сферата на опазването на околната среда, но не се ограничават с нея. Включените в изследването механизми са представени чрез анализ на техните оперативност и честота, пропорцията на гражданското участие в тях, равнопоставеността при дискусиите и оперативната им тежест. Разгледана е и електронната платформа за избор на представители на НПО E-vote, изработена и поддържана от информационната мрежа „БлуЛинк”.

На обсъждането присъстваха над 20 представителя на 16 различни организации. Те изтъкнаха проблеми с легитимността на неправителствените организации, участващи в различни съвети, както и за необходимостта от качествени критерии и доказване на опит при избор на експерти, представящи гражданскто общество. Обсъдиха се новите актьори - нерегистрирани активни групи граждани и нарочните атаки и подкопаването на доверието в НПО сектора, за да се прокарват определени бизнес интереси. Подчерта се важността въпреки всички трудности гражданските организации да използват пълноценно от съществуващите механизми за гражданско участие.

Подробности за дискусията може да прочетете тук

Докладът "Механизми за гражданско участие" е разработен по проект "Участие за природа", финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg. Проектът се изпълнява от Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с ЕС "За Земята" и Фондация Блулинк.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2750 посещения

OFF