Календар

'За Балкана и хората' спечели наградата НАТУРА 2000 на ЕК

На стилна церемония в основната зала на сграда Берлемон, където е седалището на Европейската комисия в Брюксел на 23 май 2016 бяха връчени Наградите НАТУРА 2000. Те се присъждат на най-успешните проекти, допринесли за опазване и управление на територии от европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 в пет категории. Проектът "За Балкана и хората" спечели наградата на журито в категория "Социално-икономически ползи". Благодарим на всички за подкрепата през всичките тези години!

Европейското признание идва съвсем заслужено, защото проектът е пример за успешни действия в 9 Натура зони в България, който на практика демонстрира как опазването на природата и икономическото развитие могат да вървят ръка за ръка и всички да печелят от това.
Повече за церемонията вижте на: http://forthenature.org/swissprogramme/280 Актуални постижения и резултати от проекта на: http://forthenature.org/documents/1394

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4539 посещения

OFF