Календар

Изземване на баластра от река Искър в Самоков

Продължава вандалско изземване на инертни материали от коритото на река Искър , извършвано под формата на почистване, с оглед недопускане на наводнения.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10906 посещения

OFF