Календар

До хижа „Бъндерица” в Пирин расте Байкушевата мура, връстница на Българската държава, на над 1300 години.

5 посещения

В Национален парк „Рила” се срещат осем растения, които не растат никъде другаде по света.

„Централен Рилски резерват” е най-големият не само в България, но и на Балканския полуостров. Той е един от най-големите Европейски резервати.

В Национален парк „Централен Балкан” се намират 20 вида растения, които не могат да се намерят никъде по света.

В Национален парк „Централен Балкан” се намира най-големият в Европа защитен масив от естествени стари букови гори.

България е едно от най-важните в Европа местообитания на мечката, вълка, балканската дива коза.

Пещерната фауна на България, наред с тази на други балкански страни, е най-богатата на Земята.

36 от 38-те вида грабливи птици, описани в Европа, се срещат в България. В Източните Родопи се намира едно от двете естествени убежища на тези птици на континента.

У нас зимуват застрашени от изчезване птици като червеногушата гъска, малката белочела гъска и къдроглавият пеликан.

У нас се срещат 16 вида птици, включени в списъка на глобално застрашените видове на Световния съюз за защита на природата (IUCN).

Българската Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие е първият по рода си документ, изготвен от страна от Централна и Източна Европа и е между първите в света. Тя е изработена през 1994 г.

5468 посещения

България е най-големият износител на лечебни растения в Европа и сред първите в света. През последните години страната ни изнася около 10-15 хил. тона сушени билки годишно.

У нас е създаден първият в Европа закон, който забранява убиването на лешоядите – Законът за лова от 1887 г.

86% от цялата защитена територия в България са паркове и резервати, включени в Списъка на ООН на националните паркове и резервати.

Българските гори покриват 33 млн. дка или 30% от повърхността на страната. От тях 67% имат местен прозиход.

В България са установени около 29 000 вида животни: 94 вида бозайници, 405 вида птици, 36 влечуги, 16 земноводни, 207 черноморски и сладководни риби, около 27 000 безгръбначни, включително и насекомите.

7581 посещения

Полът на костенурките се определя от температурата на мътене на яйцата. Под 29С се раждат мъжки, а над 29 женски. Полът се определя по същия начин и при крокодилите, кайманите и алигаторите. Само 1 от 1000 излюпени костенурчета оцелява.

7495 посещения

Елените са социални животни, които живеят на стада, предвождани от възрастна женска.

Бухалите са нощни грабливи птици. Те имат плоски лица, за по-голям обсег на зрението. Меката им перушина ги прави напълно безшумни по време на полет.

Охлювите могат да спят по три години.

В една ягода се съдържа повече витамин C от колкото в един лимон.

Птиците пеят не защото са щастливи. По този начин те маркират своята територия.

Повече от 99.9 процента от животните, живяли някога на Земята, са умрели преди появата на човека.

Изсичането на крайречните гори, които укрепват речния бряг, е една от основните причини за наводнения при повишаване нивото на реките.

За България е характерен сравнително висок процент ендемизъм в сравнение с други европейски държави: например от растенията 170 вида и 100 подвида са български ендемити, което е общо 8% от българската флора.

5481 посещения