Календар

Отговор на Даниел Попов от името на коалиция 'България без цианиди' на публикация в Капитал

http://bluelink.net/bg/actualno/comments.shtml?x=42410 | БлуЛинк

През последните осем години, в които работя с екологичните неправителствени организации, никога не е преставала целенасочената кампания по омаловажаване на този необходим сегмент от гражданското общество. Това, разбира се, не е случайно, защото духът на европейското законодателство изисква отделният гражданин да може да упражнява достатъчна власт при вземането на решения на държавно и местно ниво. Такова изискване на закона обаче е крайно неизгодно за преобладаващата част от днешните „инвеститори” и обслужващите ги държавни служители, които до неотдавна са решавали нещата в тоталитарните институции с един подпис и почерпка.

2990 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!