Календар

Фермери получиха подкрепа за дейността си в рамките на съвместен проект на Зелени Балкани и EuroNatur

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1314&cat_id=35 | Зелени Балкани

Шестима фермери от района на Сакар, Източни Родопи, Западна Странджа и Дервентските възвишения, получиха оборудване и разплодни животни като част от природозащитния проект ,,Подкрепа на местни стопани в райони с високо ниво на биологично разнообразие – защитени зони от Натура 2000 и Зеления пояс”.

2374 посещения