Календар

Кръгла маса за Деветашката пещера събра държавни институции, НПО, граждани и експерти

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1348&cat_id=35 | Зелени Балкани

Кръгла маса „Бъдещето на Деветашката пещера - развитие на туризъм и опазване на природните ресурси" се проведе на 13.02.2012г. в сградата на Областна управа Ловеч.

Срещата се организира от МОСВ по инициатива на жителите на ловешкото село Деветаки и сдружение „Деветашко плато" и Центъра за изследване и защита на прилепите към НПМ – БАН.

2024 посещения