Календар

На среща с птиците в Южния парк

http://inews.bg/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80/forthenature_l.e_i.199282.html | Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

На 7 юли (събота), от 10:30 часа, ще бъде открит първият градски маршрут за наблюдение на птици, наречен "На среща с птиците в Южния парк". Точното място е в близост до входа на парка от ул. "Нишава".

2328 посещения