Календар

WWF и Societe Generale Експресбанк ще си партнират за възстановяване на редки видове

http://www.wwf.bg/news_facts/?205785/wwf-sg-project | WWF Дунавско – Карпатска програма България

До края на 2013 г. ще се извърши залесяване с клек, върба, ясен, бяла и черна топола, липа, цер, дъб, бук, бряст на обща площ от над 20 хил. кв. м.

Ще се засадят редки и застрашени растителни видове като бяла и жълта водна лилия, водна детелина, рилски ревен и рилска иглика на площ от 7 хил. кв. м.

Ще се възстановяват характерни странджански растения като колхидски джел и тис на площ от 3 хил. кв.м.

Ще се опазват карстови извори в Шуменско плато, които имат голямо значение за гората и впечатляващите скални образувания в природния парк.

2280 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!