Календар

Защитените местности и зони, които попадат в обсега на търга с компенсаторки, запазват предназначението си при евентуална продажба

http://www.wwf.bg/?206336/wwf-bonds-tender-decision | WWF Дунавско – Карпатска програма България

Ангажимент да не се променя предназначението на териториите, част от европейската екологична мрежа Натура 2000, които не бяха изключени от търга за земи срещу компенсаторни бонове пое земеделският министър Мирослав Найденов. Това стана днес, след среща с представители на Коалицията „За да остане природа в България”.

Запазването на предназначението ще става чрез специална клауза в договорите на купувачите. От Коалицията допълниха, че ще изискат предназначението на земите да остане гарантирано непроменено и в случаите на препродажбата им.

1959 посещения