Календар

В Смолян се провежда семинар за НАТУРА 2000 за заетите в горския сектор

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1653&cat_id=35 | Зелени Балкани

На 5 и 6 ноември 2012 г., в Хотел Кипарис Алфа в Смолян се провежда семинар на тема: “Методи за устойчиво стопанисване на горите в Натура 2000”.

Обучението е насочено основно към хората ангажирани в горския сектор в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие, РДГ Смолян, както и частните горовладелци от района на Западни Родопи.

1872 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  За последните 50 години 90% от големите риби в Световния океан са изчезнали, в следствие на свръхулова.
           
  Install Flash player!