Календар

В Смолян се провежда семинар за НАТУРА 2000 за заетите в горския сектор

http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=1653&cat_id=35 | Зелени Балкани

На 5 и 6 ноември 2012 г., в Хотел Кипарис Алфа в Смолян се провежда семинар на тема: “Методи за устойчиво стопанисване на горите в Натура 2000”.

Обучението е насочено основно към хората ангажирани в горския сектор в обхвата на Южноцентрално държавно предприятие, РДГ Смолян, както и частните горовладелци от района на Западни Родопи.

1548 посещения

Петиции

  Дарения

  Можете да направите дарение за кампанията

  Знаете ли, че..

  В България се срещат три вида ястреби - Късопръст ястреб, Голям ястреб и Малък ястреб. На територията на България и трите представителя на рода са защитени.
           
  Install Flash player!