Календар

Съдът разреши втори строеж на Иракли

http://chernomorskifar.com/22051/%D1%81%D1%8A%D0%B4%D1%8A%D1%82-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5% | Да спасим Иракли

Магистрат отхвърля становище на вещо лице с тълковен речник

Бел. ред. Приятели, все още проверяваме случая, но бъдете подготвени! Вероятно това е първото решение от заведените 5 жалби от новия инвеститор, Емона 2000 срещу решенията на РДНКС и РИОСВ Бургас. Решението е не е финално, но дали държавната администрация няма да (реши да) пропусне да го обжалва?!


1855 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията

    Знаете ли, че..

    От влечугите, разпространени на Бесапарските ридове, защитени са 6 вида: балкански гекон, голям стрелец, пъстър смок, пясъчна боа, шипобедрена костенурка, шипоопашата костенурка.
             Планина, обичам те