Календар

в-к СЕГА: Кабил харизал на частници 8000 дка гори край курорти

http://www.segabg.com/online/article.asp?issu[ ... ]&id=0000101

в-к СЕГА: Кабил харизал на частници 8000 дка гори край курорти

[19.10.2006] След 57 сделки земеделското министерство се сети, че трябва да иска по-високи цени и публичност.

в-к ДНЕВНИК: Строежи завземат защитени територии

http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=287965

в-к ДНЕВНИК: Строежи завземат защитени територии

[17.10.2006] ВАС обяви за нищожно решение за местност под закрила.

в-к ДНЕВНИК: 'Планините на победата'

http://evropa.dnevnik.bg/show/?storyid=287784

в-к ДНЕВНИК: 'Планините на победата'

[17.10.2006] Берковският Балкан е част от бъдещо Натура 2000 място Западна Стара планина.

в-к СЕГА: Язовири клоаки

http://www.segabg.com/online/article.asp?issu[ ... ]&id=0001401

в-к СЕГА: Язовири клоаки

[16.10.2006] След като заляха с тонове бетон морския бряг, строителните фирми хищно протягат ръце и към други водоеми.

МЕДИАПУЛ: Екоорганизации ще сезират ЕС за незаконно строителство в защитени зони

http://mediapool.bg/show/?storyid=122309&srcpos=8

МЕДИАПУЛ: Екоорганизации ще сезират ЕС за незаконно строителство в защитени зони

16.10.2006] Ако до 30 ноември българските институции не вземат отношение по въпроса за опазването на защитените територии у нас, коалиция от 13 български природозащитни организации ще отнесе въпроса до европейски институции.