Календар

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)

Член от: 01.06.2006

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП)Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) е водещият авторитет в областта на опазването и информацията за птиците в България, както и за опазването на значимите за птиците места и местообитания. БДЗП е първата в най-ново време и най-голямата неправителствена организация (НПО) за опазване на биологичното разнообразие. Основано е на 3 юни 1988 г. и се е утвърдило като национална организация. Единствената НПО в България, постигнала стабилни природозащитни резултати в районите на действието си. БДЗП е партньорът на BirdLife International в България.

БДЗП е регистрирано от съда природозащитно гражданско сдружение с нестопанска цел. Вписано е в регистъра на организациите, осъществяващи дейност от обществена полза. Едно от малкото НПО с реален членски състав и структури в страната. Членството в него е доброволно, повечето от дейностите се извършват на доброволни начала, но с висок професионализъм. БДЗП работи за природата, като защитава правото й на съществуване. БДЗП работи и за хората, като отстоява обществените интереси и правото на всеки на запазена природа и здравословна жизнена среда.

Новини (284)

Акции (5)

Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони (10)

Галерия (16)

От медиите (4)

Становища (3)

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

31892 посещения

Петиции

    Дарения

    Можете да направите дарение за кампанията
             
    Install Flash player!