Календар

Освещават строежа на посетителския център на Поморийско езеро

Освещават строежа на посетителския център на Поморийско езероПоморие, 19. 10. 2009г. На официална церемония днес Зелени Балкани, Община Поморие и МОСВ откриха строителството на посетителски център на комплекса от защитени територии Поморийско езеро. Изгражането на природозащитния център е последен етап от проекта на Зелени Балкати „Поморийско езеро – консервация, възстановяване и устойчиво управление”, финансиран от Глобалния екологичен фонд (GEF) и Световна Банка.

Новият център ще обслужва опазването на солената лагуна и нейното уникално биоразнообразие и ще играе съществена роля при развитието на района като обект на екологичен туризъм. Според Зелени Балкани при по-добър мениджмънт и отговорност към природното богатство на Поморийско езеро, то притежава всички качества да се превърне в атрактивно място за екологичен туризъм. Една от основните цели за изграждане на новия посетителски център е да подпомогне популяризирането на езерото като ценен природен обект, достоен да бъде опазван и посещаван от любителите на дивата природа.

Към момента се финализират и останалите дейности по проекта, сред които ремонт на единствения канал, свързващ Поморийско езеро и морето и възстановяване хидрологичния баланс на езерото, изготвяне на проект за предпазване на езерото от навлизане на сладки води, изготвяне на проект за изкуствен остров за редки наземно-гнездящи птици, създаване на План за управление на комплекса от защитени територии, хидро-химичен мониторинг на водата на езерото, мониторинг на биоразнообразието, както и изпълнение на програма от образователни екологични дейности с училищата в Поморие.

Посетителският център се изгражда на брега на Поморийско езеро до Музея на солта. На официалното откриване на строителните работи присъстваха, председателят на Управителния съвет на Зелени Балкани - Тома Белев, Ръководителят на проекта Валентина Фиданова, кметът на Поморие Петър Златанов, представители на РИОСВ- Бургас и представители на общинската администрация в града. Според обичая, след освещаването отслужено от свещенослужител, г-н Златанов счупи бутилка червено вино в основите на новостроящата се сграда.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5017 посещения

OFF

Последно качено » Новини