Календар

Зимуващи малки корморани в Защитена местност край Пловдив

Зимуващи малки корморани в Защитена местност край ПловдивОколо 1000 малки корморана (Phalacrocorax pygmeus) установи екип на Зелени Балкани на 7 ноември в района на Защитена местност "Нощувка на малък корморан - Пловдив”.

Преди около месец бяха наблюдавани първите зимуващи птици по поречието на Марица, а през изминалата събота числеността им бе близо 1000 индивида. Те използват за нощуване същата група дървета в коритото на реката, както и през последните години. Нощувката се намира край град Пловдив, в коритото на река Марица – до моста на 4-ти километър и е най-голямата в поречието на Марица, и във вътрешността на Страната.

Всяка зима няколко хиляди малки корморана се събират за презимуване в района на Марица. През деня птиците се хранят по реката, а вечер се събират да нощуват на определена група дървета, като всяка зима използват едно и също място за зимуване. Това прави птиците и местата им за зимуване особено уязвими. В тази връзка през 2006г. по предложение на Зелени Балкани, нощувката на малкия корморан е обявена от МОСВ за Защитена местност. През последните няколко години в района се сформира нощувка и на другия вид корморан – големия корморан (Phalacrocorax сarbo)

Очаква се със застудяване на времето числеността на зимуващите птици в района да се повишава и да достигне няколко хиляди индивида. Рекордната регистрирана численост малки корморани на нощувката през годините е над 6000 индивида.

Всяка зима членове на Зелени Балкани извършват мониторинг на зимуващите малки корморани и при констатирани нарушения на режимите на опазване на птиците и техните местообитания се сигнализира на компетентните институции – РИОСВ, РДГ, Полиция и други. Дните, в които се извършват наблюденията са основно ловните дни (събота и неделя) с цел предотвратяване на бракониерски посегателства. Експерти и доброволци на организацията ще извършват подобни наблюдения и през тази година.

Желаещите да участват могат да се обърнат към офиса на организацията на адрес гр. Пловдив, бул. ,,Шести Септември” 160, тел 032 626977.
или да се свържат с:
Петър Гюдженов – 0887421400,
Градимир Градев - 0885609289, ggradev@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6478 посещения

OFF

Последно качено » Новини