Календар

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ от Фондация 'Заедно'

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ от Фондация 'Заедно'На 23 ноември 2009 в 11:00 в БТА, Фондация “Заедно – общуване за подкрепа и развитие” (http://www.zaedno.net/) организира пресконференция по повод края на проекта “София – европейска столица: споделено пространство за всички нас”. На пресконференцията ще бъдe направена демонстрация на совалката за солидарен туризъм, участници в проекта ще споделят изживявания, ще бъдат отчетени дейностите по проекта.

Черни връх вече е достъпен за хората с физически увреждания

Тази нова възможност за хората с увреждания е резултат от усилията на екипа на Фондация „Заедно – общуване за подкрепа и развитие“, финансовата подкрепа на Столична община и активното участие на всички онези прекрасни граждани на столицата ни, без които акциите за солидарен туризъм са невъзможни

ЗА СОЛИДАРНИЯ ТУРИЗЪМ: Акциите за солидарен туризъм за хора с физически увреждания представляват туристически преходи, които се реализират с помощта на екип от доброволци и специално устройство за транспортиране на човека със затруднено придвижване – „совалка“. Совалките са само един инструмент, провокиращ към активно действие гражданското ни общество, което единствено е в състояние да промени облика на София, превръщайки я в една толерантна Европейска столица, в която всеки гражданин живее пълоценен живот.

ЗА ПРОЕКТА: След спечелен конкурс по програма „Европейски проекти и развитие на гражданското общество” 2009, към Столична община, от юли 2009 Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие” стартира проект за въвеждане на успешна европейска практика за позитивна интеграция на хора с физически увреждания - солидарен туризъм.

ДЕЙНОСТИ: В рамките на проекта бяха реализирани пет експедиции на Витоша в периода септември – ноември 2009, двудневен семинар на тема „Солидарната общност на София“ (14-15 октомври 2009)- www.solidarno.com, виртуална кампания за популяризация и интернет Портал - www.za-sofia.com.

УЧАСТНИЦИ: Целевата група на проекта са хора с физически увреждания, които желаят да излязат сред природата и граждани на столицата, които искат да се включат като доброволци по време на акциите, споделяйки един прекрасен ден сред природата с човек, който не може да стигне до върха без тяхната подкрепа.

В солидарните експедиции и семинара по проекта участие взеха и представители на Коалицията "За да остане природа в България".

Повече информация за дейностите, реализирани по проекта, можете да намерите и на http://www.za-sofia.com

За контакт:
Елена Анастасова, Фондация „ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие“, www.zaedno.net,
тел.: 0887 00 29 64; Skype: zaedno.net; Е-mail: zaedno@zaedno.net

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6018 посещения

OFF

Последно качено » Новини