Календар

Заключителна конференция по проект Транс Европейска Мрежа за Дивата Природа

Заключителна конференция по проект Транс Европейска Мрежа за Дивата ПриродаНа 23 ноември 2009 г. от 10:00 часа в сградата на немското посолство в Българя ще се проведе заключителна конференция по проект „Транс Европейска Мрежа за Дивата Природа”. Партньорите от Германия, Хърватска, Полша, Словакия, Румъния и България ще представят резултати от проучване върху влиянието на инфраструктурата (основно магистрали) върху придвижването на едрите бозайници. Причинената изолация води до намалена жизнеността на популациите (израждане), поради невъзможност за обмен на гени и в резултат изчезване на видове от огромни територии. На конференцията ще присъстват Представители на Министерство на околната среда и водите, Министерство на Транспорта, Агенция Пътна инфраструктура, Изпълнителна агенция по околна среда, Изпълнителна агенция по горите, представители на научната общност и неправителствени организации. Проблема ще бъде анонсиран от посланника на република Германия г-н Матиас Мартин Хьопфнер и г-жа Нели Папазова – Комитет по околна среда.

Ще бъдат предложени мерки за намаляване фрагментацията на местообитанията на ниво планиране на инфраструктурата преди самото и изграждане.

Българския пратньор е: „Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ” - неправителствена организация, активна в опазването и проучването на въцли и мечки, някои видове птици и др.

Проектът е финансиран от Немската Правителстевна фондация за околна среда и Франкфуртското Зоологическо Дружество и се координира от ЕУРОНЕЙЧЪР - Германия.

За Контакти:
Александър Дуцов – 02 9631470 , 0888675948

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

2902 посещения

OFF

Последно качено » Новини