Календар

Мониторинг на прилепи в ДПП 'Врачански Балкан'

Мониторинг на прилепи в ДПП 'Врачански Балкан' На 26 ноември експерти от ДПП “Врачански Балкан”, РИОСВ - Враца и председателя на спелеоложки клуб “Стрешеро” посетиха пещерата „Кална мътница” за извършване на третия по ред годишен мониторинг на прилепи.
По време на посещението бяха преброени около 300 прилепа от 4 вида - голям подковонос, дългопръст нощник, остроух нощник и малък подковонос.

В сравнение с данните от преди две години броя на зимуващи прилепите е драстично намалял. Според експертите основна причина за това са високите температури - нетипични за този сезон на годината. Наблюдавано е и по-ниско ниво на подпочвените води в пещера „Кална мътница”.

По време на мониторинга бяха отчетени температурата в пещерата и наличието на пещерни безгръбначни.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

10205 посещения

OFF

Последно качено » Новини