Календар

Сдружение „Балкани” предлага карта на риска за изграждане на вятърни централи

Сдружение „Балкани” предлага карта на риска за изграждане на вятърни централиИзточник: BlueLink

Предложението е формулирано в становище до консорциум по проект: "Стратегическо екологично проучване на развитието на вятърна енергия в България" на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

"Балкани" обръщат внимание на факта, че изграждането на вятърни централи е съпроводено от редица проблеми, един от които е конфликтът с опазване на дивата природа. В становището се казва, че този конфликт възниква почти навсякъде, където се инсталират вятърни генератори и са нужни решения, които да намерят баланса между двете екологични политики – за изграждане на ВЕИ и за опазване на природата.

Според сдружението практика от последните пет години показва, че процедурите създадени за разрешаване на този конфликт (Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценките за съвместимост с Натура 2000) не изпълняват своите цели. Те са се оказали недостатъчни за достигане на оценка на кумулативните ефекти на всеки отделен проект на ранен етап от планиране и не успяват да предотвратят изграждането на проекти със значително въздействие върху природата.

От "Балкани" смятат, че досегашните процедури са превърнати в административен рекет върху инвеститора, който в крайна сметка завършва винаги с положително решение за него, но след като изхарчи значителни средства и време. А това не му гарантира по никакъв начин, че неговия проект не е рисков с оглед евентуално увреждане на защитени природни компоненти.

Според сдружението всичко това налага създаването на нов, ключов инструмент за постигане на тази цел – карта на риска.

Мотивите за изработването й и предложение за примерна методика ще намерите на този адрес: http://forthenature.org/attitudes/24

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

7051 посещения

OFF

Последно качено » Новини