Календар

Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в България

Предпроектно проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи в БългарияСлед 4 годишно проучване върху състоянието и екологията на ловния сокол в България, екип от Български и чужди организации (Централна Лаборатория по Обща Екология, Зелени Балкани, International Wildlife Consultatnts , Национален Природонаучен Музей, Институт по зоология, Helmholtz Centre for Environmental Research) излезе с документ обсъждащ нуждата от реинтродукция на ловни соколи у нас и начините за осъществяването на подоен проект.

Ловният сокол е рядък вид, който е включен в Червения списък на Международния съюз за защита на природата – IUCN, в категорията „Застрашен”. Последното документирано сигурно успешно гнездене в България е през 1997г., а последното документирано активно гнездо е през 1998г. – за съжаление неуспешно. През 2005 година в Централен Балкан е наблюдавана двойка с едно излетяло малко в началото на август – възможно е птиците да са гнездили някъде в околностите. През периода 2006 - 2009г. у нас редовно бяха наблюдавани по няколко ловни соколи годишно – основно единични птици, вероятно от скитащата и неразмножаваща се популация на вида в Западна Палеарктика.

В предпроектното проучване във връзка с реинтродукция на ловни соколи у нас се обсъжда още:
- Историческия популационен статус на вида;
- Причините за намаляването и изчезването му като гнездящ;
- Възможностите за естествено връщане на ловните соколи у нас;
- Биологията и хабитатните изисквания на вида;
- Подходящостта на 15 района от територията на страната във връзка с повторно връщане на птици в тях;
- Най-добрите практики и методи при реинтродкукции на хищни птици;
- Таксономичния статус на ловния сокол и съвременните познания за географките различия в популацията на ловния сокол;
- Ефекта от евентуална международна транслокация на млади ловни соколи върху дивата популация;
- Сроковете за създаване на група от диво-гнездящи ловни соколи след разселване на определен брой екземпляри;
- Критериите за оценяване на успеха на евентуална реинтродукциия на вида.

Такива изследвания са задължителен елемент преди програми за връщането на видове в природата според изискванията на Световния съюз за защита на природата - IUCN. Реинтродукциите са мощен инструмент за опазването на видове и една от шестте стретегии при опазването на биологичното разнообразие според Българското законодателство.

Проучванията върху ловните соколи в България са осъществени в рамките на дейностите на Работната група за ловния сокол в Югоизточна Европа, координирана от Централната лаборатория по обща екология при Българската академия на науките и финансирани от Environment Agency of Abu Dabi и People’s Trust for Endangered Specie.

Зелени Балкани са основен партньор по проекта във връзка с полевите изследвания и бъдеща програма за размножаване на ловни соколи на затворено за нуждата на реинтродукцията.

Документът може да намерите на този адрес: http://www.greenbalkans.org/article_files/126270557154.pdf

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

9951 посещения

OFF

Последно качено » Новини