Календар

Преброяване на зимуващите водолюбиви птици

Преброяване на зимуващите водолюбиви птициНа 26, 27 и 28 декември за четиринадесета поредна година бе проведено Раннозимно преброяване на водолюбивите птици в западна България. В преброяването взеха участие експерти от СДП Балкани и Института по зоология на БАН, като бяха отчетени по-важните за птиците водоеми в западната част на страната – реките Марица, Струма, Вит, водоемите в софийско, както и по-значимите язовири и рибарници в Тракия, северозападна и югозападна България.

Бяха преброени общо 33 139 индивида непойни птици (с 8000 повече от зимата на 2008 г.) от 59 вида. Най-многобройни сред тях са зеленоглавата патица (Anas platyrhynchos) – 17129 екз., лиската (Fulicа atra ) – 4771екз., зимно бърне (Anas crecca) – 2053 екз. и малъкият корморан (Halietor pygmeus) – 2072 екз., който зимува основно по р. Марица.

Най-много птици бяха установени в язовирите Пясъчник, Монтана и Горни Дъбник и по р. Марица

Не липсваха и някои интересни наблюдения на видове, които по принцип не зимуват в страната като черен щъркел (Ciconia nigra)– 5 индивида над р. Стряма, бял щъркел (C. ciconia) в рибарници Звъничево, лопатарка (Platalea leucorodia)– 1 екз. по р. Вит. Явно климатичните промени се отразяват и на тези видове.

На 16 и 17 януари 2010 СДП Балкани ще се включи и в Среднозимното преброяване на водолюбивите птици, организирано от Българското дружество за защита на птиците. В преброяването ще участват още Зелени Балкани, Министерството на околната среда и водите, Българска Орнитологична централа, Фонд за дивата флора и фауна.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5164 посещения 3 коментара

Коментари

 1. Андрей Ралев
  2010-01-14 23:26:02

  Наистина малкият корморан от 1988 не е застрашен, но все още е в червения списък на IUCN. По-важното е, че на няколко върби по река Марица до Пловдив нощуват в момента между 3 и 5% от световната популация! Сами си направете сметката колко е важно това място. Повече информация за вида:

  http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/144625/0
  The species has a large global population estimated to be 85,000-180,000 individuals (Wetlands International 2006).The estimated European population (75-94% of the global breeding range) is now 28,000-39,000 pairs, considerably higher than the 13,000 pairs estimated in 1996, with an estimated 8,000-12,000 breeding pairs in Azerbaijan and 11,500-14,000 breeding pairs in Romania (BirdLife International 2004).

 2. Админ
  2010-01-14 16:39:48

  Благодаря за уточнението. Проверено и оправено.

 3. Борис
  2010-01-14 15:14:16

  Колеги, малкият корморан не се счита за световно застрашен вид от 1998 г. Популацията му се възстановява и продължава да разширява ареала си. Той е един от успешните примери в Европа за вид, възстановил числеността си, в резултат на опазване на местообитанията му.

  За справка: http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3666&m=0

OFF

Последно качено » Новини