Календар

Проект „Развлекателен парк „Леденика” – Туризъм без сезони” е в списъка на предварително одобрените проекти по ОП „Регионално развитие”

Проект „Развлекателен парк „Леденика” – Туризъм без сезони” е в списъка на предварително одобрените проекти по ОП „Регионално развитие”Проект „Развлекателен парк „Леденика” – Туризъм без сезони” изготвен от Община Враца, Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Областна Администрация Враца е включен в списъка на предварително одобрените проекти по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”.

Проектът е класиран на 14 място от 48 предварително одобрени предложения с оценка от 79 точки. Високия резултат е благодарение на съвместните усилия на трите институции при изготвянето на проекто-предложението и неговото оформяне.

„Развлекателен парк „Леденика” – Туризъм без сезони” е разработен по инициатива на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и Община Враца и предвижда превръщането на пещера „Леденика” и достъпа до нея в нов вид туристическа атракция.

По предложение на ДПП „Врачански Балкан” и във връзка с изискванията на програмата с решение на Министерски съвет пещера „Леденика” е предоставена на Община Враца за нуждите на проекта.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5326 посещения

OFF

Последно качено » Новини