Календар

БДЗП: Броят на птиците в България намалява

БДЗП: Броят на птиците в България намаляваДанните от анализа на преброяването на птиците у нас през тази година, сравнени със ситуацията преди 10 години показва, че по време на среднозимното преброяване, проведено през януари тази година, в страната ни са зимували над 312 000 птици. Тази численост е с близо 10 000 по-малко от предходната година и с около 390 000 по-малко спрямо 1997 г.

„Въпреки че в краткосрочен план броят на зимуващите птици у нас запоследните 5 години се променя в тесни граници и остава сравнително постоянен, в дългосрочен план за последните 10 години се забелязва намаляване на птиците с повече от 50%”, коментира Йордан Христов от Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), национален координатор на среднозимното преброяване.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3751 посещения

OFF

Последно качено » Новини