Календар

Служители от АЕЦ „Козлодуй“ спасиха ранена горска ушата сова

Служители от АЕЦ „Козлодуй“ спасиха ранена горска ушата сова За втора поредна година служители на АЕЦ „Козлодуй” подават сигнал за паднала на земята горска ушата сова в района на предприятието. Този вид нощни грабливи птици е един от най-често срещаните в и около населените места. Докато при първия случай става въпрос за намерено малко, паднало от гнездото и върнато в района на гнездото, при сегашния случай совата имаше сериозни наранявания в едното око. Уведомяването на отговорната институция (в случая РИОСВ-Враца), както и транспортирането на птицата до тях с информация за това къде е намерена и какви са нараняванията е задължително в подобни случаи.

Благодарение на бързата реакция на служителите намерили птицата и експерти от офиса на БДЗП в гр. Свищов, птицата беше успешно транспортирана до РИОСВ-Враца, от където ще бъде пренасочена към Спасителния център за диви животни на „Зелени Балкани” в Стара Загора. Изказваме специални благодарности на служителите на атомната електроцентрала, загрижени за съдбата на совата. Случаят е пореден пример за отговорно гражданско поведение към опазването на птиците в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5401 посещения

OFF

Последно качено » Новини