Календар

Посолството на Ирландия съвместно с 'Граждани за Рила' и 'Зелени Балкани' обявяват конкурс за журналистика

Посолството на Ирландия съвместно с 'Граждани за Рила' и 'Зелени Балкани' обявяват конкурс за журналистикаПосолството на Ирландия в България, съвместно с гражданска група Граждани за Рила и Федерация Зелени Балкани (част от коалиция на природозащитни организации и граждански групи „За да остане природа в България”), обявяват конкурс и награда за журналистика на името на Джеймс Баучер. Наградата ще бъде връчена за журналистически принос в отразяването на екологичните проблеми в България и повишаване на обществената информираност за тях. Конкурсът се организира по случай ежегодното честване на дните на бележития ирландски журналист Джеймс Баучер.

Заявление за участие може да бъде изтеглено оттук.

В конкурса могат да вземат участие български или чуждестранни журналисти със свои материали, създадени през последните 5 години за български радиа, телевизии, печатни и интернет медии. До 10 май 2010 г. на адреса на Посолството на Ирландия трябва да бъдат изпратени материалите на съответния журналист или екип.

Материалите трябва да разглеждат значима екологична тема, проследена във времето, или различни теми, свързани с опазването на околната среда в България.

Наградата ще бъде връчена на 3 юни 2010 г. от Негово превъзходителство г-н Джефри Кийтинг на конференция, посветена на Джеймс Баучер.

Повече подробности можете да намерите в правилника на конкурса.

Правилник на конкурса за журналистика „Джеймс Баучер” на Посолството на Ирландия 2010 г.

Организатори

Организатори на конкурса са Посолството на Ирландия, гражданска група „Граждани за Рила” и Федерация на природозащитни сдружения „Зелени Балкани".

Цел на конкурса

Конкурсът се организира по случай ежегодната конференция на Посолството на Ирландия в чест на ирландският журналист, общественик и любител на българската природа Джеймс Баучер.

Наградата на конкурса за журналистика ще бъде присъдена на журналисти, които със своята работа през последните 5 години са допринесли за популяризиране на екологичната тема и са насърчили високата гражданска отговорност и заинтересованост по проблемите на околната среда в България.

Наградата за журналистика на Посолството на Ирландия в България ще бъде връчена на 3 юни 2010 г.

На 5 юни – Световен ден за опазване на околната среда, ще бъде посетен и гробът на Джеймс Баучер в горите на Рила.

Критерии за участие

Материалите, за които може да бъде присъдена наградата за журналистика
• са статии, публикувани в печатни медии и интернет
• са репортажи и предавания, излъчени по радиото или телевизията
• разглеждат и разследват екологични проблеми и казуси в България
• насърчават по-доброто разбиране и ангажираност на гражданите и институциите по отношение на околната среда
• са публикувани или излъчени през последните 5 години
• са публикувани или излъчени от български медии

Авторите могат да бъдат отделни лица или екипи.
Авторите могат да се самономинират или да бъдат номинирани от трети лица.

Процедура по допускане до участие

1. Поканата за участие в конкурса се счита за открита на 10 април 2010 г. и се закрива на 10 май 2010 г.
2. Всички конкурсни материали трябва да бъдат получени на посочения електронен адрес не по-късно от 10 май 2010 г. или да бъдат с пощенско клеймо най-късно от 10 май 2010 г.
3. Заявлението за участие ще е на разположение на интернет страницата на Посолството на Ирландия до 10 май 2010 г. То трябва задължително да придружава конкурсните материали и да бъде изпратено по електронна поща.

Представяне на конкурсните материали

1. Конкурсните материали се изпращат на следните адреси:

- пощенски адрес:
Посолство на Ирландия
Ул. "Бачо Киро" 26 - 30
София 1000

- електронен адрес:
sofiaembassy@dfa.ie

2. Конкурсният материал, който следва да бъде приложен към заявлението за участие, трябва да бъде представен, както следва:

а) за писмени конкурсни материали, публикувани на хартиен носител
- копия от хартиените публикации се изпращат на посочения пощенски адрес
б) за писмени конкурсни материали, публикувани в интернет
- линкове към съответните публикации се изпращат на посочения електронен адрес
в) за записи на радио или аудиовизуални конкурсни материали:
- CD или DVD с добро качество се изпращат на посочения пощенски адрес
г) за радио или аудиовизуални конкурсни материали, публикувани в интернет:
- линкове към съответните материали се изпращат на посочения електронен адрес

3. Всички конкурсни материали, изпратени по пощата, трябва да бъдат изпратени с препоръчано писмо или с писмо с обратна разписка.

График

• обявяване на конкурса: 10 април 2010 г.
• получаване на конкурсни материали до 10 май 2010 г.
• подбор и оценка на конкурсни материали до 30 май 2010 г.
• присъждане на наградата: 3 юни 2010 г.

Жури

Носителят на наградата за журналистика се избира от жури в тричленен състав, определено от посланика на Ирландия в България – г-н Джефри Кийтинг и съорганизаторите на конкурса: гражданска група „Граждани за Рила” и Федерация „Зелени Балкани”.

Наградата

Парична награда ще бъде осигурена от Посолството на Ирландия в България.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4755 посещения

OFF

Последно качено » Новини