Календар

Отново на свобода

Отново на свобода В изминалите почивни дни девет пациента на Спасителния център за диви животни на Зелени Блакни бяха върнати в природата.

Край площадката за подхранване на лешояди на Зелени Балкани в района на село Пелевун, община Ивайловград, намериха свободата си един орел змияр (Circaetus gallicus) и осем сухоземни костенурки от двата вида, срещащи се у нас, шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca).

В компанията на местни жители и доброволци, орелът полетя от ръцете на Тодор Митков, дългогодишен сътрудник на Зелени Балкани в региона. Птицата постъпи за лечение в Центъра преди година с повече от десет сачми в тялото и счупено на дясното крило. Крилото се възстанови, но сачмите ще останат завинаги в птицата. Въпреки това, тя показа боен дух, желание и сила за живот.

Сухоземните костенурки, пък, са конфискувани в края на миналата година от различни частни колекционери от цялата страна. Те изкараха зимният си сън в Спасителния център и сега, събудени и с нови сили, поеха към свободата. Преди това костенурките бяха старателно маркирани по утвърдена за това методика и след консултация с нашите колеги от фондация “Гея Челония”.

Пожелаваме успешно завръщане в природата на всички животни!

Снимки: http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?language=bg_BG&id=310&cat_id=35

Христина Клисурова – Ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни
e-mail: hhristova@greenbalkans.org
http://www.greenbalkans-wrbc.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4516 посещения

OFF

Последно качено » Новини