Календар

Врабчовата кукумявка – застрашена от ски курорти в Рила и Родопите

Врабчовата кукумявка – застрашена от ски курорти в Рила и РодопитеЕксперти на СДП Балкани и Орнитологичната централа към БАН участват в картирането на редки видове птици, чиито местообитания са застрашени от строителството на ски курорти в Рила и Родопите. Това са курортите Паничище-Езерата-Кабул, Говедарци-Искровете, Картала, Супер Боровец, Супер Перелик и др. (http://forthenature.org/nature/12)

Макар и до момента да се проучени едва 50% от планираните ски писти, резултатите са обезпокояващи. Почти всички писти са планирани във вековни иглолистни гори, които съхраняват уникални реликтни видове птици. В Южна Европа тези птици са изолирани само в най-дивите и високи части на планините, обикновено в склонове със северно изложение. Ако всички ски курорти бъдат построени, тяхното оцеляване може да бъде под въпрос.

От есента на 2009 до сега експертите установиха повече от 15 двойки врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum), вид който до скоро се считаше за почти изчезнал в България. Малко по-чести, но също застрашени от застрояването на планините са другите птици установени при настоящото картиране: пернатонога кукумявка (Aegolius funereus), Глухар (T.urogallus), Лещарка (B.bonasia), Черен кълвач (D.martius), Сив кълвач (P.canus).

Проучването се осъществява с подкрепата на Българска фондация Биоразнообразие по проект „За да остане природа в България“, финансиран от Европейското икономическо пространство.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6638 посещения

OFF

Последно качено » Новини