Календар

Лешоядите в парк Сините Камъни - с модерно видеонаблюдение

Лешоядите в парк Сините Камъни - с модерно видеонаблюдениеПрез изминалата седмица,екип на Зелени Балкани инсталира система за дистационно наблюдение и охрана на белоглавите лешояди в адаптационната волиера в Природен парк "Сините Камъни".

Системата използва съвременни технологии за захранване от слънчевата енергия и предава жива картина и алармени сигнали на разстояние над 6 км.

Видеонаблюдението и охраната се осъществяват от екипът на Зелени Балкани, локализиран в гр.Сливен и от Дирекцията на Природен парк "Сините камъни".
Картина от изображението, излъчено от четирите използвани камери, е достъпна за екипите, работещи по повторното въвеждане на белоглавите лешояди, от всяка точка на страната, с помощта на мрежата на Интернет.

Подобна модерна система ще ни позволи да имаме постоянна информация за лешоядите в адаптационната волиера, дори и изън времето, в което екипът по проекта Лайф+ извършва редовните полеви дейности на място (те включват подхранване на лешоядите във волиерата, подхранване на близко разположената площадка и мониторинг на посещенията на различни видове хищни птици на тази площадка).

По време на монтирането на видеонаблюдението, през почивните дни, адаптационната волиера беше посетена от десетки граждани и гости на парка, които бяха запознати с целите на проекта и програмата за реинтродукция на лешоядите.
Сред тях бяха и младежите от егологичната организация АГАЛИНА, които в рамките на двата дни бяха организирали почистване на територията на природния парк. Някои от тях бяха дошли специално за почистването от Бургас и други части на страната!
Младежите бяха запознати с програмата за опазване и реинтродукция на лешоядите, и с дейностите на територията на природен парк "Сините камъни".

За контакти:
Относно видеонаблюдението:
Добромир Добринов - 0884004667, ddobrinov@greenbalkans.org

Относно дейностите за реинтродукция на лешоядите и проекта на Зелени Балкани
Ивелин Иванов - моб. тел. 0887589995, iivanov@greenbalkans.org

Дейността е част от проект "Възстановяване на популациите на едрите европейски лешояди в България", осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейската Общност.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4344 посещения

OFF

Последно качено » Новини