Календар

Пет колонии на белошипи ветрушки - установени в европейска Турция

Пет колонии на белошипи ветрушки - установени в европейска ТурцияВ периода 17-24.04.2010г. екип на Зелени Балкани проведе експедиция в европейската част на Турция за откриване на колонии на застрашения вид белошипа ветрушка (Falco naumanni). Посетени бяха над 110 населени места, при общ обход от 2000 км.

Експедицията се оказа изключително успешна – бяха открити и отчетени общо пет колонии на този рядък и застрашен вид, с обща численост от минимум 68 двойки. Две от колониите бяха намерени след като наши колеги от БДЗП сигнализираха за хранещи се в района птици, трета беше потвърдена по информация на наш колега от Турция. Останалите две колонии бяха установени изцяло в резултат на усилията на екипа на Зелени Балкани.

Колониите са в малки и големи населени места, където кипи живот, активна селскостопанска работа и урбанизация. Птиците не се смущават от пешеходци, стада животни и дори оживени булеварди, като гнезда бяха установени дори в населени едноетажни къщи. Белошипите ветрушки с удоволствие делят територията си с обикновени ветрушки, чавки, гълъби и гугутки.

По време на експедицията беше установено и ново гнездо на царски орел (Aquila heliaca) и потвърдено загнездването на три други известни двойки. Освен това в град Текирдаг бе наблюдавана сенегалска гургулица. Макар да се размножава в Турция, няма наблюдения на вида толкова на север и западно от Инстамбул.

Предстои обработка на данните, които ще бъдат използвани за изработка на хабитатен модел на белошипата ветрушка в рамките на проект “Консервационни дейности за целеви видове от Директивата за птиците на ЕС - белошипа ветрушка, черен лешояд и царски орел, в основните им местообитания в България”.
Проектът се осъществява от Зелени Балкани с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” (ope.moew.government.bg), Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект № 58301–60-480, договор № 58301 – С – 008, по процедура BG161PO005/08/3/01/05.

За повече информация:
Елена Кметова – Зелени Балкани
e-mail: ekmetova@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3211 посещения

OFF

Последно качено » Новини