Календар

Експедиция по Дунав

Експедиция по ДунавПриключи традиционната експедиция на Зелени Балкани по река Дунав, част от дългогодишната програма на организацията за проучване и опазване биоразнообразието на реката.

Експедицията се проведе с моторна лодка в участъка Видин – Силистра и в нея участваха 5 експерти на Зелени Балкани.
Основната цел на експедицията беше мониторинг на състоянието на чапловите колонии по реката, на гнездовата популация на морски орел и на орнитофауната, като цяло.

Проучването показа, че колониите на чаплови птици и корморани, известни от предишните години са се запазили, като има известни промени в броя на гнездящите птици. По-значителна промяна има само в две от тях, където вече не гнездят малки бели, нощни, гривести чапли и малки корморани и са останали само големите корморани. Вероятно птиците са се преместили на друго място (възможно е и на територията на Румъния). Открита беше и една нова колония на чапли и корморани и едно ново гнездо на морски орел, разположено на румънски остров. Интересни бяха и наблюдението на гнездо на бухал и късопръст ястреб.

Значително по-малко бяха регистрираните случаи на бракониерски риболов в сравнение с предишни години.

По отношение на крайречните местообитания, негативно влияние имат множеството укрепвания на брега с бетонни и каменни насипи, както и унищожаването на естествените крайречни гори и замяната им с плантации от хибридни тополи. Този проблем съществува от няколко десетилетия.

Впечетление на екипа направи и очевадното трансгранично замърсяване в района на Никопол- Турну Магуреле, причинено от индустриални обекти в Румъния.

Дейностите на Зелени Балкани в района на река Дунав продължават. Съществуват идеи за провеждането на трансгранични екпедиции, които да позволят и проучването на румънските острови и изграждането на пълна картина за биоразнообразието по реката. През тази година екипът на организацията се надява да подготви и публикация, която да обобщава данните от проучванията до момента.

Зелени Балкани благодарят на всички институции, подпомогнали работата им за проучване и опазване на река Дунав: WWF Дунавско-Карпатска програма, ПРООН, Посолството на Кралство Холандия в България, Регионален екологичен център, Корпус на мира, EECONET Action Fund, Гранична полиция, Морска администрация и др..

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4695 посещения

OFF

Последно качено » Новини