Календар

Очаквано екологично въздействие от реализирането на специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”

Очаквано екологично въздействие от реализирането на специализирания подробен устройствен план (СПУП) за туристическа и ски зона „Алеко”ДПП Витоша

Изключително обезпокоителни са резултатите от доклада от предварителната оценка за очакваното въздействие върху горите и земите от горския фонд на територията на Природен парк Витоша, върху антропогенното натоварване, ерозията, както и върху защитените местообитания в парка. Предварителната оценка е направена през м. март т. г. от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД по поръчка на Дирекцията на Природен парк Витоша.

Какво могат да очакват милионите посетители на най-стария български парк при евентуална реализация на горния проект, сочат данните от направените от „ПИ ДИ ЕМ Сървисис” ООД заключения:
• 33 490 бр. изсечени дървета;
• 1 650 дка новозастроени площи от територията на Природен парк Витоша;
• 270 дка засегнати вододайни зони;
• 325 дка изсечени гори;
• 1 380 дка засегнати Натура 2000 местообитания;
• 166 дка застроени с писти и лифтове морени.

По отношение на очакваното антропогенно натоварване, ерозията и увреждането на защитени местообитания, заключението на предварителната оценка е, че реализирането на проекта ще причини необратими увреждания върху биологичното разнообразие и ландшафта в района на център „Алеко”.

Анализът на предвидените в проекта трасета за някои писти и лифтове, проектирани по границите на резерватите „Торфено бранище” и „Бистришко бранище” показва, че изграждането им би имало пряко негативно въздействие и върху самите резервати.

За Специализирания подробен устройствен план за туристическа и ски зона „Алеко” инвеститорът „Витоша ски” АД не е представил в ДПП Витоша проектна документация. Поради този факт оценката е извършена на база косвена и непълна информация и оценителите считат, че реалното негативно въздействие от реализацията на плана ще бъде по-значимо, отколкото показват резултатите от анализите.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4706 посещения 3 коментара

Коментари

 1. Дунчев, Георги
  2010-11-24 17:13:28

  ДА наистина,Да протестираме за да се разкарат тези бездарници от ръкожодството на парка. Този Белев ни съсипа планината.

 2. Димитър Бонччев
  2010-05-15 16:54:59

  Нови протести със сигурност трябва да има!

 3. Mayya Andreeva
  2010-05-13 01:03:20

  Нека да организираме нови протести, които да са обявени достатъчно време предварително, за да могат да се популяризират.

OFF

Последно качено » Новини