Календар

Приключва международният велопоход в защита на царския орел

Приключва международният велопоход в защита на царския орелЗелени Балкани и участниците във велопохода от езерото Наарермеер (Холандия) до Сакар и бреговете на Черно море, организират среща с медиите и обществеността в гр. Свиленград.

Срещата ще се проведе на 11 юни, 2010г. (петък) от 10,00 часа, в залата на ресторант Марица в Свиленград, адрес бул. България № 58

На събитието ще бъдат представени интересни моменти и снимки от пътуването, впечатленията на участниците, както и работата на Зелени Балкани. Гостите на мероприятието ще могат да получат информация за биологичното разнообразие в района и причинете, поради които опазването на природата е толкова важно за нас.

Пътуването с велосипеди се осъществява от четирима пенсионирани регионални директори от холандското природозащитно дружество Натурмонументен. Gert van der Slikke, Feiko Prins, Jan Willem van Rijn van Alkemade, и Juun de Boer са стартирали велопохода си от езерото Наарермеер в Холандия на 23 април, 2010 г.

По време на пътуването си те са изминали над 3 500 км, преминавайки покрай Алпите и Карпатите, и прекосявайки река Дунав (http://www.fietsenvoordekeizerarend.nl/route.html). Една от последните точки на дългото и амбициозно колоездене е село Маточина в района на Сакар планина. Целта на това пътуване е да се популяризира опазването на царския орел и биоразнообразието като цяло. Именно, поради тази причина, районът е включен в маршрута на природозащитниците.

Сакар планина е част и от инициатива - Европейски Зелен Пояс (www.europeangreenbelt.org). Тази международна инициатива обхваща територии попадащи от двете страни на така наречената Желязна завеса. Разделяла Европа на две части по време на Студената война, тази строго охранявана ивица е съхранила изключително биологично разнообразие.

Районът на Сакар планина е от ключово значение за опазването на царския орел. Тук е съсредоточена стабилна и плътна популация на вида, обхващаща около половината известни гнездящи двойки в страната. В района могат да се наблюдавани и други редки и защитени пвидове, като орела змияр, черения щъркел, малъкия орел, двата вида сухоземни костенурки, змиегущера и др. Освен впечатляващите представители на животинския и растителен свят, тук са съхранени и множество културно–исторически паметници. Така например в района на с. Маточина могат да бъдат посетени останките от добре запазена средновековна крепост, скални църкви и древнотракийски долмени.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5217 посещения

OFF

Последно качено » Новини