Календар

Най-голямата чаплова колония във вътрешността на страната се нуждае от нашата помощ!

Най-голямата чаплова колония във вътрешността на страната се нуждае от нашата помощ!Голямата смесена колония на малка бяла, нощна и гривеста чапла, разположена на микроязовир в с. Конуш "напусна" традиционното си местоположение и се премести на ново място.

Както е известно на много доброволци и членове, последните години чапловата колония обитаваше залята гора, разположена в опашката на язовир при с. Конуш (община Асеновград).

В края на април - седмица след пристигането на птиците в района на колонията, чаплите дълго време показаха нетипично поведение, което по-късно се потвърди и те смениха местообитанието. Трудно е да бъдем сигурни какви са основните причини за смяната на местоположението на колонията, но една от тях е, че върбите от централните части на колонията бяха изсъхнали и не предоставят достатъчно място за гнездящите двойки. Частично добра новина е, че колонията остана в района на язовира, макар и извън границата на създадената за нея защитена територия. Птиците заеха група тополи в североизточната част на язовира, които за щастие са на границата на защитената зона язовир Конуш. Новото място е крайно уязвимо и достъпно, тъй като се намира на един селски път. Наложи се много бързо да реагираме и да потърсим помощ от доброволците, за да организираме охрана на колонията. В тази връзка искаме да изкажем благодарности на доброволците, които отделиха от личното си време и нееднократно охраняваха колонията, като Петър Гюдженов, Николай Димов, Валери Костов, Иван Маринов, Таньо Марков, Сотир Сотиров, Николай Стоянов, Евгений Даков и други. Надявам се на извинение, ако съм пропуснал някой.

Опасното мина. Към днешна дата ситуацията е спокойна и птиците много по-малко напускат гнездата си при безпокойство. Голяма част от птиците вече са снесли яйца. Числеността е рекордна за последните 6 години и включва 455 гнездови двойки. Бъдещето обаче е несигурно. В момента е обявен търг за отдаване под наем на язовир Конуш, в който със сигурност няма да участва старият арендатор, с който бяхме постигнали добри отношения и птиците бяха оставени на спокойствие. Успяхме с помощта на РИОСВ – Пловдив да задължим община Асеновград да включи в конкурсната документация (част от бъдещия договор за отдаване под наем конкретни задължения за опазване на чапловата колония). Зелени Балкани също ще участват в конкурса, но за съжаление нямаме достатъчно финансови средства да наддаваме и по всяка вероятност няма да спечелим стопанисването на язовира. Очаква се резултатите от конкурса да излезнат в началото на другата седмица. Съдбата на тази колония е неразривно свързана с историята на Зелени Балкани. За съжаление въпреки няколкото проекта, които са инвестирани, все още числеността на птиците не може да достигне нивото на числеността през 1981 г. (650 двойки), когато колонията беше разположена на голям остров по поречието на р. Марица. От тогава насам птиците са сменили 5 пъти своето местообитание.

Допълнителна информация
С. Конуш се намира на около 30км. югоизточно от Пловдив, а местността е с изключително значение за опазването на голям брой видове птици, някои от които са застрашени в Европа. В областта на язовира гнездят едни от най-големите колонии на малка бяла чапла и нощна чапла в България. Могат да бъдат наблюдавани още интересни видове като белоока потапница и къдроглав пеликан (през зимата), голям и малък гмурец, земеродно рибарче, различни видове патици, лиски, зеленоноги водни кокошки, много пойни птици и други представители на животинския свят. Поради важното си международно значение, големите популации и над 114-те вида срещани птици, язовирът е обявен за Защитена местност и е включен в Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Служители и доброволци на Зелени Балкани осъществяват постоянен мониторинг и охрана на местността.


Можете да видите снимки на чапли на Любомир Андреев, Добромир Добринов и Евгений Даков на http://www.greenbalkans.org/show.php?language=bg_BG&id=916&cat_id=35

За допълнителна информация
Христо Николов - Зелени Балкани
e-mail: hnikolov@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4811 посещения 1 коментара

Коментари

  1. Чапла
    2010-06-11 21:11:45

    Проблемът с арендаторите на язовирите и птиците е в цяла България. Дано със задружни усилия успеем да опазим тази уникална чаплова колония.
    За съжаление една друга вече е напълно изчезнала - колонията на нощна чапла до Долни Богров, Софийско. Основната причина е, че рибарниците на Челопече, където се хранеха чаплите, бяха превърнати в кариера. Птиците трябва специално да благодарят на Таньо Мичев, който беше експерт орнитолог в ОВОС-а и обещаваше, че рибарниците като се превърнат в кариера ще станат рай за птиците! Ами, май месец преброих всичко на всичко 3 лиски - нито 1 чапла, нито 1 корморан, нито 1 патица.

OFF

Последно качено » Новини