Календар

Щъркелова детска градина в Спасителния център

Щъркелова детска градина в Спасителния центърВ разгара на лятото най-многобройни в Спасителния център на Зелени Балкани са малките щъркели. Различни са причините довели тези млади птици до грижите на специалистите от Центъра. Някои от тях са станали свидетели на пожар в родното гнездо, предизвикан от високо напрежение, други са паднали по време на буря, а трети просто не са преценили, че е още рано да напуснат уютния си дом.

Снимки на щъркелите вижте на http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?language=bg_BG&id=334&cat_id=35

Първата грижа на екипа на Центъра при постъпването на младите птици е те да бъдат внимателно прегледани и настанени за ден-два за реанимация. След като се докаже, че са здрави, те биват пренасочвани в „детската градина”. Удобна платформа, изградена специално за малките обитатели на Центъра, приютява прииждащите. Тук те престояват до момента, в който не се почувстват достатъчно готови, за да полетят.
Над 20 малки щъркели до сега са намерили втория си дом в Спасителния център, като техния брой се увеличава ежедневно. Интересното е, че тази година „компания” на белите щъркели правят и три черни, чието гнездо е пострадало при буря.

Съвета на специалистите:
Не всяко излетяло от гнездото щъркелче има нужда да бъде спасявано. Особено в този период много от малките са достатъчно добре подготвени, за да напуснат гнездото. Разбира се, те не са виртуози в летенето, както своите родители и често по-скоро крачат по земята, отколкото да летят. Това, обаче, не е проблем, тъй като здравите птици, макар и в крехка възраст могат да прелетят достатъчно голямо разстояние, провокирани от някаква заплаха – нападение от хищник, например. Храната също не е проблем в този период, а и не забравяйте, че всеотдайните родители са винаги наоколо.
Ако имате опасения за млад щъркел в беда и те не са свързани с някакво нараняване на птицата, преди да пристъпите към хващането и, най-добре се свържете с екипа на Спасителния център или Регионалната инспекция по околна среда и води, на територията на която се намирате. Там ще получите адекватна информация за бъдещите си действия.
Телефони за контакт:
Спасителен център за диви животни тел: 042 607741, e-mail: wrbc@greenbalkans.org
Христина Клисурова – ветеринарен лекар тел: 0886570053 e-mail: hhristova@greenbalkans.org
Любомила Кривошиева – рехабилитатор тел: 0885228486 e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org
Контакти РИОСВ: http://www.moew.government.bg/

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

5949 посещения

OFF

Последно качено » Новини