Календар

Предстои семинар за процедурата за извършване на оценки за съвместимост по Директивата за Местообитанията (92/43/EEC)

Предстои семинар за процедурата за извършване на оценки за съвместимост по Директивата за Местообитанията (92/43/EEC)На 28 и 29 юли, 2010 г., в София, СНЦ “Зелени Балкани-Стара Загора“, организира семинар на тема:“Извършване на Оценки за Съвместимост на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по Член 6 на Директивата за Местообитанията.

Семинарът ще се състои в хотел “Централ - Форум”, като основната целева група на мероприятието са експерти от регионалните инспекции по околна среда и води. Поканените лектори са водещи немски експерти с дългогодишен опит.

Семинарът е в рамките на Проект “Немски опит в прилагането на Европейското законодателство: Натура 2000 – управление и финансиране”. Проектът се осъществява от Зелени Балкани – Стара Загора и е финансиран от немското Федералното министерство на околната среда, природозащитата и радиационната безопасност чрез Федералната Агенцията за околна среда (UBA). Научната координация на проекта се осъществява от Федералната агенция за природозащита (BfN). В България администрирането на проекта и консултантската дейност се осъществява от Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Дирекция „Национална служба за защита на природата”, отдел „Натура 2000”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

3445 посещения

OFF

Последно качено » Новини