Календар

Интересно наблюдение на възрастен белоглав лешояд в Национален парк Централен Балкан

Интересно наблюдение на възрастен белоглав лешояд в Национален парк Централен БалканНа 29.07.2010г. бе наблюдаван възрастен белоглав лешояд в местноста Куру дере, резерват Соколна, Национален парк “Централен Балкан”.

Птицата е наблюдавана от Венелин Койчев, служител в Националния парк. Лешоядът не е имал крилометки или цветни пръстени и за съжаление не е забелязан през следващите два дни.

Естествената популация на белоглавите лешояди в Стара планина е била напълно унищожена от човека преди десетки години. Основната причина за изчезването на лешоядите от Балканския полуостров преди десетилетия е използването на отровни примамки и директния отстрел на тези величествени птици.

Наблюдението на възрастен див белоглав лешояд в района е изключително добра новина и ни кара да вярваме още по-горещо в успеха на програмата за връщането на лешоядите в Стара планина.

Зелени Балкани и Фонда за дивата флора и фауна изпълняват проект LIFE 08 NAT/BG/000278 Завръщане на лешоядите в България, финансиран от инструмента LIFE на Европейската Общност. Проектът цели възстановяване популациите на белоглавите лешояди в Стара планина и предвижда внос на над 150 белоглави лешояди от Испания, настаняването им в специализирани волиери за аклиматизация и пускането им на свобода в четири територии в Стара планина. НП “Централен Балкан” е едно от целевите места, където в средата на юли пристигнаха и се адаптират 8 млади белоглави лешояда.

За повече информация:
Иван Радунчев - Проект "Завръщане на лешоядите в България", координатор на дейностите за Централен Балкан
моб. тел. 0885 775 723

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8157 посещения

OFF

Последно качено » Новини