Календар

НПО внесоха доклад до Европейската комисия за развитието по случая Иракли

НПО внесоха доклад до Европейската комисия за развитието по случая ИраклиНПО внесоха доклад до Евроейската комисия за развитието по случая Иракли. След среща през юни с представтители на Европейската комисия НПО разбраха, че правителството е направило "рекултивация" на нарушените терени по река Вая и е рапортувало на комисията тази рекултивация. Напомняме, че през май-юни без ОВОС и противозаконно община Несебър възлага на частна фирма извършването на корекция на река Вая - изцяло е изсечена защитената лонгозна гора покрай реката и е построена 3 метра висока дига за да защитава новите строежи от наводнения.

НПО разбраха за опитите на правителството да рекултивира нанесените щети от Европейската комисия - Министерството на околната среда и водите не информирало или обсъждало с НПО тези действия.

На 29 юни група от НПО експерти посети река Вая до плаж Иракли за да установи какво е направено. При посещението стана ясно, че са засадени дръвчета върху дигата до река Вая, но истинска рекултивация на природните условия не е направена и реално Европейската комисия е била излъгана за това, че са възстановени увредените местообитания.

НПО настояват за продължаване на наказателната процедура, ако максимално бързо не бъдат предприети реални действия за възстановяване на природата на река Вая. Според НПО тези действия следва да включват - премахване на незаконната дига и възстановяване на първоначалното състояние на брега на реката, засаждане само на местни видове дървета, които са се срещали преди май 2007 година.

Освен това НПО информираха Европейската комисия за последните решения на РИОСВ - Бургас с които се разрешава още един строеж до река Вая, намираш се непосредствено до този на Суис пропъртийс и е в процедура разрешаването на други два проекта в местността Шапка. Според НПО всички процедури проведени от РИОСВ - Бургас са в нарушение на НАТУРА 2000 и са пренебрегнали наличието на защитени местообитания и видове на мястото на тези проекти.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

4696 посещения

OFF

Последно качено » Новини