Календар

Първи белоглави лешояди на свобода в Стара планина!

Първи белоглави лешояди на свобода в Стара планина!На 27ми октомври 2010 г. бяха отворени едновременно клетките във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сините камъни и Котел, за да бъдат освободени общо 26 белоглави лешояди, внесени от Испания в рамките на проект Завръщане на лешоядите в България!

Екипът на проект „Завръщане на лешоядите в България”, финансиран от инструмента LIFE на Европейската Общност поздравява всички природолюбители и ентусиасти с историческия момент на първото координирано освобождаване на белоглави лешояди в Стара планина.

Специално за случая обръщение отправи Янез Поточник, европейски комисар по околна среда

Преди пускането в четирите волиери във Врачански Балкан, Централен Балкан, Сливен и Котел се намираха общо 56 белоглави лешояди, осигурени от Фондацията за консервация на лешоядите, Майорка, Испания; Зоопарка в Злин, Чехия и Фонда за дивата флора и фауна. Две от птиците са и дългогодишните обитатели на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани – Стара Загора.

На 27ми октомври едновременно бяха отворени вратите на четирите волиери, за да могат 26 от птиците сами да изберат кога да напуснат клетките. Останалите 30 птици ще останат във волиерите, защото се бяха внесени едва през юли тази година и се нуждаят от още време за адаптация и аклиматизация. Освен това се надяваме оставащите лешояди да задържат освободените птици в района, така че да могат да бъдат редовно подхранвани и наблюдавани от екипа на проекта.

В центъра на медийното внимание бе адаптационната волиера в ПП Сините камъни, където повече от шестдесет деца, заедно с представители на Фондацията за опазване на лешоядите, Майорка, Испания; Областния управител на Сливен, г-н Кавръков; директора на РИОСВ Стара Загора – г-жа Пенка Начева и много други гости и приятели пуснаха предварително подготвени два лешояда и отвориха волиерата за останалите пет, които ще бъдат освободени край Сливен.

В края на деня стана ясно, че на свобода са вече 7 лешояди – един е напуснал сам волиерата във Врачански Балкан, наблюдавана от нашите колеги от Дружеството за защита на хищните птици, два бяха пуснати в Сливен и други четири птици са на свобода край Котел, където са колегите от Фонда за дивата флора и фауна. Очакваме с нетърпение излитането и на останалите птици!

Всички белоглави лешояди, пуснати в рамките на проекта са маркирани с жълти PVC марки, закрепени за двете им крила, с комбинация от черни букви и цифри, които се виждат добре в полет или когато птицата е кацнала. Всяка птица носи и жълт пластмасов пръстен с номер еднакъв с този на крилната марка. Освен това 7 от лешоядите ще носят специални радио-предаватели и един прототипен GPS предавател, които помагат да се проследи тяхното движение и разселване на свобода. Така всяка от птиците, може да бъде лесно разпозната в природата.

След освобождаването в Сливен, всички гости слязоха в града, където бе открит първия Фестивал на белоглавия лешояд в центъра на града. Десетки граждани и гости на Сливен получиха информационни материали, разгледаха макети на лешояди в действителни размери, пера и гипсови яйца, а най-малките рисуваха и оцветяваха лешояди.
Благодарим на ОДЗ Елица за чудесната програма, с която откриха тържеството, за многото усмивки и настроение, които раздаваха на информационния щанд.

Благодарим на колегите от Фондацията за консервация на лешоядите за осигуряването на птиците и дългогодишното успешно сътрудничество!

Благодарим на ПП Сините камъни за тяхната неоценима подкрепа при организацията и провеждането на пускането.

Благодарим на десетките доброволци и приятели на Зелени Балкани, които бяха на щандовете и рисуваха и пяха с децата на Сливен.

За повече информация:
Елена Кметова – ръководител на проекта – 0885219557, ekmetova@greenbalkans.org

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

6443 посещения

OFF

Последно качено » Новини