Календар

Дългогодишна държавна политика, основана на погрешни решения е основната причина за наводненията у нас

Дългогодишна държавна политика, основана на погрешни решения е основната причина за наводненията у насСофия, 06 декември 2010 г. - Причината за наводненията, които за пореден път причиниха щети за милиони левове, не са само проливните дъждове, но и дългогодишната политика на държавата, базирана на остарели и погрешни схващания и действия. Това е становището на коалиция „За да остане природа в България”, във връзка със скорошните природни бедствия в страната. Според експертите от коалицията, действията на държавата, базирани на недоказани научни методи от преди близо 80 години, са довели до огромно покачване на риска от наводнения и до унищожаване на почти всички равнинни реки в България.

Основните грешки:

1.Ненужна корекция на завоите на реките. Като резултат, многократно се е увеличила скоростта и силата на приливните вълни.

2.Поставяне на дигите максимално близо до бреговете на реките и последващото им надграждане. Това е причина за опустошителни наводнения на местата, където има най-много унищожени стари корита и най-продължително изправяне на реката. Най-пресният пример са наводненията по река Лесновска през 2005 г.

3.Насърчаване на строежи в близост до дигите. Така множество постройки, които са защитени само при нормално ниво на реката, се оказват под вода при промяната му. (Пример в това отношение е сегашното наводнение в община Костинброд).

4.Изсичане на здрави дървета и оставянето в руслото на реката на сухи и полурухнали дървета и клони. Така се увеличава риска от наводнения, поради струпване на сухите клони и дънери при бентовете и мостовете и липса на здрави дървета, които да укрепват бреговете. (Пример в това отношение е река Джерман при Дупница).

5.Превръщане на реките в населените места в бетонни канали. Така дъждовната вода няма възможност да попие и водите много бързо се насочват към по-ниските участъци. Това е основната причина за наводненията в София, въпреки продължаващото канализиране на река Владайска и други реки).

6.Използване само на язовирите като „ретензионни обеми”, които да поемат високите води. Като резултат, в момента в България има изградени много скъпи хидротехнически съоръжения, които не осигуряват надеждност при екстремни ситуации. Пример за такава ситуация е язовира в Цар Калояново. От друга страна, естествените ретензионни обеми – крайречни мочури и блата са откъснати от реката. Дигите „пазят” терени, където разливите не причиняват щети.

„Нужно е да се осигури повече място на реките, за да има повече сигурност за хората. Това включва ново планиране на строителството в/около речните тераси, възстановяване на заливните тераси и крайречните влажни зони, както изместване на дигите така, че да пазят населените места.

Апелираме управляващите да се съобразят с изискванията на новата ДИРЕКТИВА 2007/60/ЕО НА ЕС относно оценката и управлението на риска от наводнения и да коригират действията си”, се казва още в становището на коалиция „За да остане природа в България”.

Facebook Twitter LinkedIn Digg Delicious Stumbleupon

8777 посещения 4 коментара

Коментари

 1. Димитър
  2010-12-28 14:40:57

  Най-после нещо разумно. Трябва, според мен, да се възстановят коригираните речни участъци, там където това е възможно. Също считам, че е необходимо да се дискутира и лавинообразно нарастващия проблем със строежа на ВЕЦ по реките ни. Според мен тези строежи съсипват реките ни и ги превръщат в нещо друго, с пагубни последици.

 2. Стоянов
  2010-12-06 23:17:11

  Имах възможност да видя (за пореден път) какво се случва на орана и неорана земеделска земя. Ораната потънала във вода като блато, неораната няма никакви локви - всичко се отцежда или попива надълбоко без помен от ерозия. Ситуацията е много сходна и при реките - няма дървета, почвата в близост до реките изорана. Кой да задържа камъните и земните маси ? И става това, което видяхме - порои и наводнения.

 3. АР
  2010-12-06 19:42:58

  Да, защото всички ни набиват в главите - трябва да изграждаме диги и чистим речните корита. Просто по този начин най-лесно се крадат пари...

 4. Куманов
  2010-12-06 19:23:08

  Поздравления за авторите на доклада. Простички неща, но наистина важни за хармонията човек природа. Надявам се и с моя помощ този доклад да стигне до всеки българин.

OFF

Последно качено » Новини